Sredinom Februara 2016. godine predsjednica UPUFBiH Enisa Hrelja učinila je kolegijalnu prijateljsku posjetu Zaštitnici imovinsko pravnih interesa Crne Gore Dragani Đuranović. U srdačnom razgovoru raspravilo se o mnogim pitanjima vezanim kako za statusna pitanja pravobranilaca u FBiH, RS i Brčko distriktu, tako i istim pitanjima vezanim za vršioce dužnosti zaštitnika imovinsko pravnih interesa Crne Gore, te je te prilike sa obje strane izražena spremnost za jačom saradnjom i razmjenom profesionalnih iskustava a sve u cilju boljeg izvrsavanja poslova koje ovi organi izvršavaju. U narednom periodu moze se očekivati uzvratna posjeta kolega iz Crne Gore UFUFBiH-u.

Kolegijalna posjeta zaštitniku imovinsko pravnih interesa Crne Gore