Početkom 2015. godine u saradnji sa edukacionim centrom Interquality d.o.o. Sarajevo organizovali smo seminar na temu “Novi zakon o stvarnim pravima”, u Februaru mjesecu u hotelu Hollywood na Ilidži Sarajevo. Fotografije sa seminara mogu se pogledati u galeriji.

Također početkom godine članovi našeg udruženja prisustvovali su na niz drugih seminara, drugih organizatora a seminari su većinom se odnosili na pitanja državne svojine i imovinskih interesa iste te postupanja pravobranilaštva u skladu sa odredbama zakona o stvarnim pravima te o pitanjima upisa državne imovine u zemljišne knjige. Fotografije sa tih seminara također se mogu pogledati u galeriji.

Dokumenti koji eventualno mogu biti od koristi članovima udruženja mogu se naći u internim dokumentima kao i na stranicama edukatora, a edukatori su članove koji su bili prisutni obavjestili o svojim stranicama.

U martu mjesecu 2015. godine održana je prva redovna sjednica Skupštine UPUFBiH, također u hotelu Hollywood Ilidža Sarajevo. Zapisnik sa skupštine nalazi se na našoj stranici među internim dokumentima a fotografije se mogu pogledati u našoj galeriji.

U mjesecu aprilu 2015. godine po odobrenju skupštine predsjednica udruženja Enisa Hrelja otputovala je u uzvratnu posjetu Državnom Pravobranilaštvu Republike Slovenije, gdje je toplo dočekana od kolege gospodina Boštijan Tratarija sa kolegicama. Tom prilikom razmijenjena su iskustva i učvršćena namjera za daljom saradnjom. Fotografije se mogu pogledati u našoj galeriji.

U maju mjesecu članovi našeg udruženja obavili su studijsko putovanje u susjednu državu Srbiju te posjetili Beograd i Niš. Sa kolegama iz Republike Srbije predsjednica udruženja je ostvarila određeni vid saradnje a čine se napori da se ta saradnja proširi i ojača. Fotografije se mogu pogledati u našoj galeriji.

Druga redovna sjednica Skupštine UPUFBiH održana je u Jajcu. Zapisnik sa iste naći će se među internim dokumentima a fotografije se mogu pogledati u našoj galeriji.

Retrospektiva aktivnosti u 2015. godini