PREDSJEDNIK UDRUŽENJA

 • Edita Ljubičić

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA

 • Imšir Škahić

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE UDRUŽENJA

 • Sedžad Kliko

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE UDRUŽENJA

 • Vesna Petrić

PREDSJEDNIŠTVO

 • Sanja Pajić – Mostar
 • Vesna Glavaš – Mostar
 • Marica Ljubić – Mostar
 • Nermina Arapović – Sarajevo
 • Adnan Kečo – Sarajevo

NADZORNI ODBOR

 • Fatima Alihodzić
 • Jasmina Karović
 • Anita Perić

SUD ČASTI

 • Dejana Šimić
 • Amira Salihagić – Sedlarević
 • Sadžida Terzić
 • Alija Halilović
 • Vlado Bevanda

SEKRETAR UDRUŽENJA

 • Jasmina Košpo